Dette er noko av arbeidet eg har

utført for mine kjekke kundar.

 

Kva kan eg hjelpa deg med?

image description

Berit Håpoldøy // foto

Fotografering til nytt prosjekt for  artist og songskrivar Berit Håpoldøy

KUNDE: Berit Håpoldøy
Dato: 2017
TENESTER:
  • fotografering
  •