Dette er noko av arbeidet eg har

utført for mine kjekke kundar.

 

Kva kan eg hjelpa deg med?

image description

Askøypakken

Frå november 2014 vart det på ny bompenginnkreving på Askøy til utbetring av vegane. 

I samband med dette fekk gb-design i oppdrag frå Askøy Bompengeselskap AS å designa logo for den nye "Askøypakken". Tanken min bak logodesignet var at ein skal forstå at dette går til utbetring av vegane våre ved å knytta inn ein illustrasjon, og på den måten dela navnet Askøypakken med ei gul midtlinje.

Askøypakka har til saman seks delprosjekt under byggeleiing av Statens Vegvesen.

KUNDE: Askøy Bompengeselskap AS
Dato: august 2014
TENESTER:
  • design av logo