Dette er noko av arbeidet eg har

utført for mine kjekke kundar.

 

Kva kan eg hjelpa deg med?

image description

Fana kjøtt AS // profilering

gb-design utvikla ny logo for Fana Kjøtt i Bergen våren 2011. Bakgrunnen var at dei hadde behov for å fornya etikatten til produkta sine. Nye etikettar vart designa sommaren 2011 og var på plass på produkta deira tidleg haust 2011.

For designet av etikett var det fokus på at den skulle vera enkel, stilrein og moderne - samstundes som den skulle skilja seg ut og vekkja apetitt i kjølediskane i daglegvarebutikkane. No i 2018 står framleis etikettane seg godt og produkta skiljer seg godt ut i diskane blandt mange konkurrentar. 

Fana Kjøtt AS held til på Midttun i Bergen. Dei leverer kjøttvarer til ferskvarediskane i daglegvarebutikkar i Bergen og Hordaland, der bodskapen er Kvalitet til hverdagspriser!

KUNDE: Fana kjøtt AS
Dato: 2011
TENESTER:
  • logo
  • identitet
  • etikett